Köögiviljadega seonduvad saasteained

 Kasutatud kirjandus ja enesekontrollimiseks test

Alltommat.se

American diet: Data from the NHANES II survey. American Journal of Public Health. 1990; 80: 1443-1449.

Baker RA. Potential dietary benefits of citrus pectin and fiber. Food Tehnology. 1994; 48(11): 133-139.

Beuchat, L.R. Pathogenic microorganisms associated with fresh produce. J. Foood Prot. 1996; 59: 204-216.

Cook, R.L. Challenges and opportunities in the U.S. fresh produce industry. J. Food Distr. Res. 1990; 21:67-74.

Heisick, J.E., Wagner, D.E., Nierman, M.L., and Peeler, J.T. Listeria spp. Found on fresh market produce. Appl. Environ. Microbiol. 1989; 55:1925-1927.

HARRI JÄNES- http://www.videvik.ee/513/kapsas.html

Joe Scwarcz 1 õun päevas, Tänapäev, 2010

King, A.D. Jr., Magnuson, J.A., Torok, T., and Goodman, N. Microbial flora and storage quality of partially processed lettuce. J. Food Sci. 1991; 56:459-461.

Kukk, T. Sissejuhatus taimeanatoomiasse (22.11.1999). http://www.zbi.ee/~tomkukk /anatoom/anato1.htm, 02.03.2006.

Nguyen-the, C. and Carlin, F. The microbiology of minimally processed fresh fruits and vegetables. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 1994; 34:371-401.

Nutrition Letter, 1997; 14(11): 1-2.

Paterson BH, Block G, Rosenberger WF,Pee D, Kahle LL. Fruit and vegetables in the Rakubioloogiasse sissejuhatus. http://lepo.it.da.ut.ee/~heronyme/University/Rakubioloog ia/sissejuhatus.doc , 02.03.2006.-äö

Roasto, M., Tamme, T., Juhkam, K. Toiduhügieen ja –ohutus. Tartu 2004, Halo Kirjastus, lk. 5-15.

Schmidt, R.H. and Rodrick, G.E. Food Safety Handbook. 2003. 425-431; 473.

Tufts University. Harmful bacteria grow on fresh produce.

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2004. a. määrus nr 55 „Mahlatoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning märgistamise erinõuded”.

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded, märgistamise ja muul viisil teabe esitamise ning toorme päritolust informeerimise kord”.

Vaclavik V.A., Christian E.W. Essentials of Food Science. Second edition. 2003; 96-127.

Veloudapillai, T., Niels, G.R., and Nagaratam, W. Salmonellae, Shigellae, and enteropathogenic Escherichia coli in uncooked food. J. Hyg. 1969;67:187-191.

ÜLO KARD-http://www.videvik.ee/487/porgand.html


Enesekontroll

Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Klikkides järgneval lingil avaneb teadmiste enesekontrolliks test.
Edukat testimist!

koogivijad_saasteained.htm

<< Eelmine leht