Köögiviljadega seonduvad saasteained

ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS                                                                                                                                                                                                                                    

Õpiobjekti kasutatakse õppeaines - Toiduga seonduvad müüdid ja tegelikkus (VL.1159)

Õpiobjekti teema: Köögiviljadega seonduvad saasteained

Õpiobjekti maht: 10 tundi (0,3 õppenädalat = 0,4 EAP) 

Õppekava: Üleülikoolilised ained (YA)

Sihtrühm: Kursusel osalevad üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpijuhis: Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (oranži värvi kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus".  Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Õpieesmärk: Õpiobjekt aitab omandada ja visualiseerida köögiviljade kohta avaldatud informatsioonist kasulikke teadmisi. Üliõpilased saavad teadmised sellest, kuidas klassifitseeritakse köögivilju ning millised kasulikud ja kahjulikud toimed võivad köögiviljade tarbimisest tuleneda. Õpiobjekti materjali läbimine tagab üliõpilastele tulevikus köögiviljade tarbimise osas teadlikumad valikud ning seeläbi tervislikuma toitumise. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

Võtmesõnad: saasteained, nitraadid, nitritid, mikrobioloogia, seadusandlus.

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

  • on teadlik köögiviljade klassifitseerimisest;
  • on omandanud teadmised erinevate saasteainete esinemisest köögiviljades;
  • oskab tuua välja võimalused saasteainete vähendamiseks;
  • orienteerub vastavat valdkonda puudutavas seadusandluses;
  • teab seda, millistel juhtudel võivad köögiviljad muutuda tervisele ohtlikuks;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy,  iSpring Free ja HotPotatoes programmi. 

Viited: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!

Valmimise aasta: 2012

Õppejõud ja tehniline teostus: Terje Elias


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.


Järgmine leht >>